Чеково плащане

Плащането с чек е инструмент по договаряне, изтеглен срещу депозирани средства, за да плати на получателя конкретна сума на средства при поискване. Традиционно чекът се прехвърля физически от платеца към получателя, след това до банката на получателя, която издава средства на получателя, а след това от банката на получателя до банката на платеца. След това банката на платеца прехвърля средства от сметката на платеца към банката на получателя, като по този начин урежда всички сметки.