Дребен паричен фонд

Дребният касов фонд е малко количество банкноти и монети, които една организация съхранява в помещенията, за да плати за незначителни разходи. Във всеки основен отдел на дадена компания може да има фонд за дребни пари. Попечителят на дребни пари е отговорен за този фонд и поддържа актуално съгласуване на количеството банкноти и монети, останали в него. Фондът обикновено се попълва от счетоводния отдел веднъж месечно. Примери за позициите, които могат да бъдат платени от касата за дребни пари, са:

  • Цветя

  • Храна

  • Офис пощенски

  • Подаръци

  • Консумативи

  • Таксита за такси

Дребните парични средства подлежат на кражба и затова обикновено се заменят с корпоративни кредитни карти и системи за възстановяване на разходите на служителите.