Междуправителствени приходи

Междуправителствените приходи са финансиране, получено от друго правителство, под формата на безвъзмездна помощ или като възстановяване на направените разходи. Например, държавното правителство може да сподели част от своите приходи от данъци за магистрали с окръжните и общинските власти в рамките на своите граници. Или федералното правителство издава финансиране, свързано с образованието, на държавните правителства за по-нататъшно разпределение на местно ниво. Получателите на тези средства ги записват като приходи.