Конвенция в средата на годината

Конвенцията за средата на годината гласи, че дълготрайният актив, закупен по всяко време на годината, се амортизира към средата на тази година. Например, ако актив от 100 000 долара бъде закупен на 15 февруари и той има петгодишен полезен живот, амортизацията ще бъде призната през първата година при предположението, че той действително е придобит на 1 юли. 20 000 амортизации ще бъдат признати през всяка от следващите четири години, а в последната година ще се начислява половин година амортизация. Конвенцията за средата на годината рядко се използва за счетоводни цели, но обикновено се прилага за целите на данъчното облагане.