Премия за облигации, платими

Премия за облигации, която се дължи, е превишението, с което облигациите се издават над тяхната номинална стойност. Това се класифицира като пасив и се амортизира за разходи за лихви през оставащия живот на облигациите. Нетният ефект от тази амортизация е да намали размера на лихвените разходи, свързани с облигациите.

Премия се получава, когато пазарният лихвен процент е по-малък от посочения лихвен процент по облигация. В този случай инвеститорите са готови да платят допълнително за облигацията, което създава премия. Те ще плащат повече, за да създадат ефективен лихвен процент, който съответства на пазарния лихвен процент.

Например, продава се облигация с посочена лихва от 8%. По това време пазарният лихвен процент е по-нисък от 8%, така че инвеститорите плащат 1100 долара за облигацията, а не нейната номинална стойност от 1000 долара. Излишъкът от 100 щ.д. се класифицира като премия за дължими облигации и се амортизира за разход през оставащия 10-годишен живот на облигацията. По това време записаният размер на облигацията е спаднал до нейната номинална стойност от $ 1000, което е сумата, която издателят ще върне на инвеститорите.