Разликата между изпращач и получател

Процесът на изпращане включва изпращане на стоки от изпращач до получател. Получателят има за задача след това да продаде стоката на независима трета страна. До настъпване на крайната продажба изпращачът продължава да запазва собствеността върху стоките. Например, художник има уговорка с галерия за продажба на своите картини. Художникът е изпращачът, а галерията е получателят. Когато галерията продава картина, собствеността се прехвърля от художника върху купувача на картината. Купувачът плаща на галерията за картината, галерията извлича комисионната си и след това препраща останалата сума на художника. Това води до следните разлики между двете обекти:

  • Документи за изпращане . Изпращачът е изпращачът, а получателят е получателят.

  • Собственост . Изпращачът е първоначалният собственик на стоките, докато получателят може просто да е агент, а всъщност да не поеме собствеността върху стоките. Това означава, че изпращачът води отчет на изпратените запаси в своите книги, докато стоките в крайна сметка бъдат продадени на трета страна.

  • Плащане . Изпращачът запазва правото на собственост върху стоките до получаване на плащането от получателя.