Оценено сетълмент за получаване

Оценената сетълмент на разписка е споразумение, при което плащанията към доставчиците се основават на получените количества, а не на фактура на доставчика. Плащането към доставчика се основава на броя получени единици и цената за единица, посочена в разрешителната поръчка за покупка. Този подход е значително по-ефективен от традиционния процес на задължения, но изисква висока степен на координация между доставчика и купувача.

Оценената сетълмент на разписка има следните предимства:

  • Той елиминира голяма част от дейността без добавена стойност, свързана с функцията за задължения.

  • Няма разлики между фактурираната сума във фактурата на доставчика и получената сума, тъй като няма фактура за доставчик.

  • Плащанията обикновено са електронни, така че не се издават чекове.

  • Процесът може да бъде до голяма степен автоматизиран.

  • Като се има предвид нивото на автоматизация, доставчиците могат да разчитат на по-последователни плащания.