Конвенцията в средата на месеца

Конвенцията от средата на месеца гласи, че се приема, че всички придобивания на дълготрайни активи са закупени в средата на месеца с цел амортизация. По този начин, ако дълготраен актив е придобит на 5 януари, конвенцията гласи, че сте го закупили на 15 януари; или ако сте го закупили на 28 януари, все пак приемете, че сте го купили на 15 януари. По този начин е по-лесно да се изчисли стандартната половин месечна амортизация за този първи месец на собственост.

Когато използвате конвенцията за средата на месеца, трябва да записвате половин месец амортизация за последния месец от полезния живот на актива. По този начин изчисленията за амортизация за два и половина месеца се равняват на един пълен месец на амортизация.

Много компании предпочитат да използват целомесечна амортизация през първия месец на собственост, независимо от действителната дата на покупката в рамките на месеца, така че да могат леко да ускорят признаването си на амортизация; това намалява облагаемия им доход. Освен това конвенцията от средата на месеца внася известна сложност в изчисляването на амортизацията, което прави по-вероятно появата на грешка в изчислението.