Лихви за роялти

Лихвата за роялти е лихва, задържана в продукцията на даден имот, когато собственикът на минерални права сключи договор за наем. Лихвата за роялти дава право на собственика на правата за полезни изкопаеми да получи част от произведените полезни изкопаеми или част от брутните приходи от продадена продукция. Притежателят на роялти е отговорен за всички данъци върху производството или обезщетения, свързани с дела на производството на притежателя. Притежателят на роялти обикновено не носи отговорност за проучването, разработването и производствените разходи на наетия имот, така че лихвата за роялти се счита за неоперативен интерес.