Където дребните парични средства се появяват в баланса

Дребните пари се появяват в раздела за текущите активи на баланса. Това е така, защото позициите в баланса са сортирани в техния ред на ликвидност. Тъй като дребните парични средства са силно ликвидни, те се появяват в горната част на баланса. Обаче салдото в сметката за дребни пари е толкова малко, че рядко се посочва в баланса като отделен ред. Вместо това, той се агрегира с останалите парични сметки на даден бизнес в една единична парична позиция; тази форма на представяне е известна като класифициран баланс.

Сумата, посочена в сметката за дребни парични средства, е почти винаги надценена, тъй като различните попечители на дребни парични средства винаги изплащат дребни пари в замяна на постъпления за направени разходи. За да представите номер на дребни пари, който е по-точен, можете да попълните всички кутии за дребни пари точно преди датата на баланса и да запишете всички свързани разходи за дребни пари в същото време. Размерът на паричните средства (и разходите) обаче е доста малък, така че абсолютната точност на остатъка от дребни парични средства е без значение за резултатите и финансовото състояние, представени във финансовите отчети. Следователно балансите на дребните парични средства рядко се актуализират само с цел подобряване на точността на финансовите отчети.