Оперативен одит

Оперативният одит е проверка на начина, по който организацията води бизнес, с цел да посочи подобрения, които ще повишат нейната ефективност и ефективност. Този вид одит се различава съществено от обикновения одит, където целта е да се изследва адекватността на контролите и да се оцени справедливостта на представянето на финансовите отчети.

Оперативните одити обикновено се провеждат от персонала на вътрешния одит, въпреки че могат да бъдат наети специалисти, които да извършват прегледи в техните области на опит. Основните потребители на препоръките за одит са управленският екип и особено мениджърите на тези области, които са били прегледани.