Паричен поток към акционерите

Паричният поток към акционерите е размерът на паричните средства, които една компания изплаща на своите акционери. Тази сума представлява паричните дивиденти, изплатени през отчетния период. Инвеститорите редовно сравняват паричния поток с акционерите с общия размер на паричния поток, генериран от бизнес, за да измерват потенциала за по-големи дивиденти в бъдеще.

Ако дивидентите се изплащат под формата на допълнителни акции или активи, различни от парични средства, това не се счита за паричен поток към инвеститорите.

Алтернативен подход към това измерване е да се извадят от паричните дивиденти всички пари, получени от инвеститорите, за да се купят допълнителни акции от компанията, и след това да се добавят всички пари, платени на инвеститорите, за да се изкупят обратно техните акции. Този подход може да доведе до отрицателен паричен поток към акционерите. Например, бизнес изплаща $ 40 000 в брой дивиденти, изкупува обратно $ 10 000 акции от инвеститори и продава $ 70 000 акции на инвеститори. Резултатът е отрицателен паричен поток за акционерите от $ 20 000.