Ваучер за списание

Ваучерът за дневник е документ, в който се съхранява основната информация за счетоводна транзакция. Този ваучер съдържа следната информация:

  • Уникален идентификационен номер

  • Дата на транзакцията

  • Описание на транзакцията

  • Сума на транзакцията

  • Засегнати сметки

  • Подкрепящи препратки към документални доказателства

  • Упълномощаващ подпис (и)

Ваучерът за дневник е писмено разрешение за извършване на запис на транзакция, както и ключов документ, който се проверява от одиторите като част от техните одиторски процедури.