Система за покупки

Система за покупки е набор от процеси, използвани за придобиване на стоки и услуги за организация. Тези процеси включват следното:

  • Приемайте заявки за покупка от потребители

  • Намерете и оценете доставчиците

  • Договаряйте цени

  • Поставете поръчки за покупка

  • Наблюдавайте карти за снабдяване

  • Изхвърлете излишните активи

Системата за покупки е съществен контрол върху изходящите парични потоци на даден бизнес, така че всъщност се придобива само това, което е необходимо и покупките се извършват на разумни цени.

Основен принос към системата за покупки е системата за планиране на производството, която може да се използва за автоматично изчисляване на това, което трябва да бъде закупено и кога; възможно е системата за планиране на производството автоматично да поставя поръчки за попълване при доставчици, изцяло заобикаляйки традиционната система за покупки.