Недвижими имоти

Недвижими имоти са земя и други активи, които са постоянно прикрепени към земята. Тези други активи трябва да бъдат постоянно разположени върху или под земята. Примери за недвижими имоти са:

 • Сгради

 • Канали

 • Култури

 • Огради

 • Земя

 • Озеленяване

 • Машини

 • Минерали

 • Езера

 • Железопътни линии

 • Пътища

Всички други активи се класифицират като лично имущество, което се състои от движими активи. Например мебелите в една къща са лична собственост, докато къщата е недвижима собственост.

Подобни условия

Недвижимите имоти са известни още като недвижими имоти.