Отчет за приходите

Определение на бюджетния отчет за дохода

Бюджетният отчет за доходите съдържа всички редове, намерени в нормален отчет за доходите, с изключение на това, че е прогноза за това как ще изглежда отчетът за приходите и разходите през бъдещите бюджетни периоди. Той е съставен от редица други бюджети, чиято точност може да варира в зависимост от реализма на вложените данни в бюджетния модел.

Бюджетният отчет за доходите е изключително полезен за тестване дали прогнозираните финансови резултати на дадена компания изглеждат разумни. Когато се използва в комбинация с предвидения в бюджета баланс, той също така разкрива сценарии, които не са финансово издържани (като например изискване на големи суми дълг), които ръководството може да коригира, като промени основните бюджетни предположения.

Пример за бюджетен отчет за доходите

По-долу е даден пример за бюджетен отчет за приходите и разходите:

Много голяма корпорация

Отчет за дохода

За годината, приключила на 31 декември 20XX