Начисляване на заплати

Доста често се случва да имате някаква сума на неизплатени заплати в края на счетоводен период, така че трябва да натрупате този разход (ако е съществен). Посоченото по-долу начисляване е просто, тъй като обикновено обединявате всички данъци върху заплатите в една сметка за сметка и компенсираща сметка за задължения. След като запишете това записване, обърнете го в началото на следващия счетоводен период и след това запишете действителните разходи за заплати, когато това се случи. Следва примерен запис в дневника: