Общ фонд

Общият фонд е основният фонд, използван от държавно образувание. Този фонд се използва за регистриране на всички притоци и изходи на ресурси, които не са свързани със специални фондове. Дейностите, които се заплащат чрез общия фонд, представляват основните административни и оперативни задачи на държавното образувание. Тъй като по-голямата част от всички ресурси преминават през общия фонд, най-важно е да се поддържа контрол върху разходите от него.