Средни оперативни активи

Средните оперативни активи се отнасят до нормалния размер на тези активи, необходими за извършване на текущите операции на даден бизнес. Тази цифра може да бъде включена в съотношението на оперативните активи, което сравнява дела на тези активи с общия размер на активите, които бизнесът притежава. Високото съотношение показва, че ръководството на компанията използва добре активите си.

Активите, които обикновено се включват в изчисляването на средните оперативни активи, са пари в брой, предплатени разходи, вземания, инвентар и дълготрайни активи. За да намерите средната стойност, изпълнете следните стъпки:

  1. Обобщавайте салдата по тези сметки за края на предходния период.

  2. Обобщете салдата по тези сметки за края на текущия период.

  3. Съберете двете суми заедно и след това разделете на две.

Средните стойности на оперативните активи също могат да бъдат сравнени с годишните продажби по линия на тенденцията. Тази информация разкрива дали даден бизнес става повече или по-малко ефективен при използването на активи за генериране на продажби.