Счетоводно отчитане на акции

Преглед на абонамента за акции

Абонаментите за акции са механизъм, който позволява на служителите и инвеститорите да купуват последователно акции от акции на компанията за дълъг период от време, обикновено на цена, която не включва комисионна за брокер. Тъй като няма комисионна, цената, на която се купуват акции, представлява добра сделка за купувачите. Абонаментите за акции могат да намалят оборота на акционери и служители, тъй като те имат интерес да останат с компанията, за да продължат да се възползват от сделката за абонамент. Споразумението представлява и умерено увеличение на размера на финансирането, с което разполага компанията.

За да отчетете абонамент за акции, създайте вземане за цялата сума, която се очаква да бъде платена, с компенсиращ кредит към сметка за абонамент за акции. Когато по-късно компанията получи пари от абонатите и им издаде акции, вземането се елиминира.

Пример за абонамент за акции

Компанията Close Call предлага абонаменти за своите служители, които избират да закупят 20 000 акции от обикновени акции без номинална стойност, на обща стойност 60 000 долара. Вписването е: