Финансова информация

Финансовата информация е информация за паричните транзакции на лице или бизнес. Тази информация се използва за извличане на оценки на кредитния риск от кредитори и заемодатели. Примери за финансова информация са както следва:

  • Номера на кредитни карти

  • Кредитни рейтинги от фирми за кредитен анализ на трети страни

  • Финансови отчети

  • Истории на плащанията

Всеки, който използва финансова информация, е длъжен да я пази в безопасност, тъй като тя може да бъде използвана от трети страни за кражба на самоличност.