Разходи за настройка

Разходите за настройка са тези разходи, направени за конфигуриране на машина за производствен цикъл. Този разход се счита за фиксиран разход на свързаната партида, така че разходът му се разпределя върху броя на произведените единици. Разходите за настройка включват следното:

  • Труд за позициониране на инструменти и материали до машината
  • Труд за конфигуриране на машината
  • Скрап разходи за тестови единици, работещи на машината

Реалната цена на настройка е загубеното време, докато машината не работи, тъй като това може да представлява пропуснати доходи (ако има изоставане в работата). Следователно, обикновено се набляга на съкращаването на времето за настройка на оборудването, за да се намалят разходите за настройка.