Стареене на вземанията

Стареенето на вземанията е отчет, който изброява неплатени клиентски фактури и неизползвани кредитни известия по периоди от време. Отчетът за остаряването е основният инструмент, използван от персонала по събирането, за да определи кои фактури са просрочени за плащане. Като се има предвид използването му като инструмент за събиране, отчетът може да бъде конфигуриран да съдържа и информация за контакт за всеки клиент. Отчетът се използва и от ръководството, за да се определи ефективността на функциите за кредитиране и събиране. Типичен отчет за стареене изброява фактури в 30-дневни „групи“, където колоните съдържат следната информация:

  • Най-лявата колона съдържа всички фактури на възраст от 30 дни

  • Следващата колона съдържа фактури на възраст 31-60 дни

  • Следващата колона съдържа фактури на възраст 61-90 дни

  • Последната колона съдържа всички по-стари фактури

Отчетът се сортира по име на клиента, като всички фактури за всеки клиент са подредени директно под името на клиента, обикновено сортирани по номер на фактура или дата на фактура Следва примерен отчет, макар и без подробности за индивидуалната фактура, които обикновено се намират в такъв отчет: