Контролен риск

Контролният риск е вероятността финансовите отчети да са съществено погрешни поради грешки в системата от контроли, използвани от бизнеса. Когато има значителни неуспехи в контрола, бизнесът е по-вероятно да претърпи недокументирани загуби на активи, което означава, че неговите финансови отчети могат да разкрият печалба, когато действително има загуба.

Мениджърите на даден бизнес са отговорни за проектирането, прилагането и поддържането на система за контрол, която е адекватна за предотвратяване на загубата на активи. Не е лесно да се поддържа солидна система за контрол, тъй като системата трябва периодично да се променя, за да отговаря на текущите промени в бизнес процесите, както и да се справя с изцяло нови бизнес сделки. Също така, ръководството може съзнателно да избягва прилагането на определени контроли с мотива, че те са твърде скъпи за поддръжка или че пречат на безпроблемния поток от транзакции, които засягат клиентите.