Съвети за парични преводи

Съветът за парични преводи е изявление, придружаващо плащане към доставчик, с подробно описание на това, което е платено. Доставчикът използва информацията за съвет за парични преводи, за да сигнализира неплатените вземания в своята счетоводна система като платени. Съвет за парични преводи често се отпечатва като прикачен файл към плащане с чек. Той включва номера на фактурата и сумата на плащането за всяка платена фактура. Използването на този документ може да се счита за най-добра практика, тъй като пречи на получателя на плащане да се наложи да се свърже с подателя, за да обсъди какво е включено в плащането.

Когато даден бизнес извършва електронно плащане, той все още може да издаде съвет за парични преводи, който обикновено се съдържа в имейл.