Как да запиша инвентара

Записването на материални запаси включва начисляване на част от актива на материалните запаси в разход през текущия период. Запасите се записват, когато стоките са загубени или откраднати или стойността им е спаднала. Това трябва да се направи наведнъж, така че финансовите отчети веднага да отразяват намалената стойност на материалните запаси. В противен случай активът на материалните запаси ще бъде твърде висок и това е подвеждащо за читателите на финансовите отчети на компанията.

Например, ако джаджа струва $ 100 и можете да я продадете на превозвач на скрап за $ 15, тогава трябва да запишете стойността на инвентара с $ 85. Има два начина за записване на инвентара. Първо, ако отписванията на материални запаси не са значителни, дебитирайте общата цена на продадените стоки и кредитните запаси, както е показано в следния запис: