Йерархия на разходите

Йерархията на разходите е система за класификация, използвана при базиране на разходите, базирана на дейности, която определя дейностите въз основа на това колко лесно могат да бъдат проследени до даден продукт. С цел увеличаване на реда на трудност за проследяване, йерархията на разходите е:

  1. Дейности на ниво звено . Те включват дейности, извършвани за всяка произведена единица. Ако единица не се произвежда, тогава този вид дейност не трябва да се извършва.

  2. Дейности на ниво партида . Те включват дейности, извършвани винаги, когато се обработва партида единици. Няма значение колко единици са в дадена партида, тъй като дейностите са свързани с наличието на партида, а не с нейния размер. Счита се, че разходите за настройка на машината са на ниво партида.

  3. Дейности на ниво продукт . Те включват дейности, насочени към конкретен продукт или продуктова линия, като например разходите за обработка на поръчка за инженерна промяна.

  4. Дейности на ниво съоръжения . Те включват дейности, извършвани за цялото съоръжение. Например разходите за компенсация на персонала по управление на материалите се считат за ниво на съоръжението.

Не винаги е възможно да се определят разходи за продукти, но йерархията на разходите най-малко осигурява рамка, за която разходите са най-тясно проследими за даден продукт.