Тестове на детайли

Тестовете на подробности се използват от одиторите за събиране на доказателства, че салдата, оповестяванията и свързаните с тях операции, свързани с финансовите отчети на клиента, са верни. Например, одиторът може да тества сметката на активите за предплатени разходи, като изследва всеки от предплатените разходи, които включват крайния баланс на предплатените разходи.