Разни разходи

Разни разходи е сметка в главната книга, която може да съдържа голям брой малки транзакции. Тези транзакции са за толкова малки суми, че не си струва да се категоризират в отделна сметка. Ако някой от тези разходи се увеличи в по-късен период, те могат да бъдат проследени в отделна сметка.

Позиция с това обозначение обикновено се използва в отчета за доходите и обобщава сумите на няколко малки сметки за разходи. Ако тази обобщена договорена покупка не беше използвана, отчетът за приходите и разходите щеше да съдържа толкова много договорени покупки, че не би се побрал на една страница.