Заглавие на акаунта

Заглавието на сметка е уникалното име, присвоено на сметка в счетоводна система. Заглавието на сметка е от съществено значение, когато счетоводителят трябва да идентифицира сметка, тъй като заглавието предава целта на сметката. Другият уникален идентификатор, числовият код на акаунта, може да включва някаква логика за идентификация, но е много по-трудно да се свърже с конкретна сметка. Без заглавие на акаунт, възможността за неправилно влизане в грешен акаунт би била много по-голяма.