Само за депозит

Потвърждението „само за депозит“ се добавя към гърба на чека, за да се ограничи плащането на чека до джиранта. Още по-ограничително одобрение е да се напише името на номера на сметката, в която трябва да бъдат депозирани средствата, като „само за депозит по сметка 1234-123“, което изисква средствата да бъдат депозирани в посочената сметка. Записването на този тип формулировки на гърба на чека гарантира, че средствата не могат да бъдат пренасочени другаде. Например, ако дадено лице просто подпише името си в блока за одобрение на гърба на чека, чекът все още се счита за инструмент на приносител, което означава, че всеки, който притежава чека, може да го осребри.

Най-важно е да използвате одобрението „само за депозит“, когато чекът ще бъде извън физическия контрол на получателя за определен период от време, например когато чекът се изпраща до банка за депозит. И обратно, ако получателят пренася ръчно чека в банка, има по-малка нужда да се използва това ограничително одобрение.