Предварителни разходи за обслужване

Разходите за предишен трудов стаж са разходите, свързани с допълнителни обезщетения, предоставени чрез изменение на пенсионния план. Тази цена се отнася за услугите на служителите, предоставяни през предходни периоди.