Точно навреме (JIT) инвентар

Точно навреме инвентаризацията е намаленото количество материални запаси, собственост на бизнес, след като инсталира производствена система точно на време. Целта на JIT системата е да гарантира, че компонентите и възлите, използвани за създаване на готови стоки, се доставят в производствената зона точно навреме. По този начин се елиминират значителни инвестиции в материални запаси, като по този начин се намаляват нуждите от оборотен капитал на даден бизнес. Този тип система се нарича "изтегляща" система. Съгласно концепцията за JIT запасите могат да бъдат намалени по следните начини:

 • Намалено производство . Бързото време за настройка на оборудването прави икономично създаването на много кратки производствени цикли, което намалява инвестицията в запаси от готови стоки.

 • Производствени клетки . Служителите преминават през отделни части през стъпките за обработка в работна клетка, като по този начин намаляват нивата на скрап. По този начин се елиминират опашките в процес на работа, които обикновено се натрупват пред по-специализирана работна станция.

 • Компресирани операции . Производствените клетки са подредени близо една до друга, така че има по-малко инвентар в процес на преместване между клетките.

 • Количества за доставка . Доставките се извършват с възможно най-малки количества, вероятно повече от веднъж на ден, което почти елиминира запасите от суровини.

 • Сертифициране . Качеството на доставчика е сертифицирано предварително, така че техните доставки могат да бъдат изпращани директно до производствената зона, вместо да се трупат в приемната зона, за да изчакат проверка.

 • Местен източник . Когато доставчиците са разположени съвсем близо до производствената база на дадена компания, съкратените разстояния правят много по-вероятно доставките да се извършват навреме, което намалява нуждата от запаси за безопасност.

Предимства на JIT инвентара

Съществуват множество подобрения, свързани с JIT инвентара, особено по отношение на намалените парични нужди и лекотата, с която могат да бъдат разкрити производствените проблеми. Предимствата на JIT инвентара включват:

 • Оборотни средства . JIT запасите са проектирани да бъдат изключително ниски, така че инвестициите в оборотни средства са сведени до минимум.

 • Остарял инвентар . Тъй като нивата на запасите са толкова ниски, има малък риск от много остарели запаси.

 • Дефекти . С толкова малко инвентар под ръка дефектните инвентарни елементи са по-лесни за идентифициране и коригиране, което води до по-ниски разходи за скрап.

 • Време за процес . Изцяло внедрената JIT система трябва да съкрати времето, необходимо за производството на продукти, което може да намали цитираното време за изпълнение, дадено на клиентите, които правят поръчки.

 • Инженерни поръчки за промяна . Много по-лесно е да приложите инженерни поръчки за промяна на съществуващи продукти, тъй като има малко налични запаси от суровини, които да изтеглите, преди да можете да внедрите промени в даден продукт.

Недостатъци на JIT Inventory

Има един ключов проблем с JIT инвентара, но той е голям:

 • Недостиг . Ниските нива на JIT запаси правят по-вероятно всеки проблем в тръбопровода на доставчика да доведе до недостиг, който да спре производството. Този риск може да бъде смекчен чрез използването на скъпи услуги за доставка през нощта, когато възникне недостиг.

Оценка на JIT инвентара

Ползите от намаляването на инвестициите в материални запаси са значителни, което може да накара компанията да съкрати твърде много материални запаси. Когато това се случи, всяко непредвидено нарушаване на потока от материали може да спре операциите почти веднага. Следователно, JIT концепциите със сигурност трябва да се следват, но имайте предвид, че има по-ниска граница за това доколко можете да намалите нивата на запасите.