Касова бележка

Касова бележка е отпечатан отчет за сумата на паричните средства, получена при сделка за продажба на пари в брой. Копие от тази разписка се предоставя на клиента, докато друго копие се запазва за счетоводни цели. Касовата бележка съдържа следната информация:

  • Датата на сделката

  • Уникален номер, който идентифицира документа

  • Името на платеца

  • Сумата на получените парични средства

  • Начин на плащане (като например в брой или чек)

  • Подписът на приемащото лице