Диверсифицируем риск

Диверсифицируемият риск е възможността да има промяна в цената на ценната книга поради специфичните характеристики на тази ценна книга. Диверсификацията на портфейла на инвеститора може да се използва за компенсиране и следователно елиминиране на този тип риск. Диверсифицируемият риск се различава от риска, присъщ на пазара като цяло.

Пример за диверсифицируем риск е, че емитентът на ценна книга ще претърпи загуба на продажби поради изтегляне на продукт, което ще доведе до спад в цената на акциите му. Целият пазар няма да спадне, а само цената на сигурността на тази компания. Инвеститорът може да смекчи този риск, като инвестира и в акциите на други компании, за които няма вероятност да бъдат изтеглени продукти.