Преброяване на цикъла

Преглед на преброяването на цикъла

Преброяването на цикъла включва преброяване на малко количество запаси в склада всеки ден, като целта е да се преброят целият запас за определен период от време. Всички грешки, открити по време на тези малки допълнителни преброявания, трябва да доведат до корекция на отчетните записи на инвентара. Също така трябва да се проведе разследване на причините за всяка установена грешка. Крайният резултат трябва да бъдат подробни процедури и обучение, които дават много ниски нива на грешки в транзакциите и високи нива на точност на инвентара.

Елементите, избрани за броене на цикъла, могат да бъдат дефинирани въз основа на много критерии за сортиране, като най-използваните или най-високите разходи. Най-често използваният метод е просто да започнете от единия ъгъл на склада и да преминете през различните пътеки и кошчета, така че всички артикули да се броят на ротационен принцип. Ако се използва последният метод, може да се наложи да се преразглеждат по-често някои елементи, ако те са от решаващо значение за производствения процес.

Ползи от броенето на цикъла

Включвайки се в преброяване на цикли, бизнесът почти със сигурност ще изпита по-високи нива на точност на записа на запасите, което води до по-голяма увереност в резултата от оценката на запасите. Това от своя страна може да доведе до премахване на броя на физическите инвентаризации, тъй като инвентарните записи вече са толкова точни, че не се изисква периодична физическа проверка. Ако в края на всеки отчетен период вече не е необходимо да се отчитат инвентара, резултатът може да бъде ускорен процес на приключване. Ако външните одитори смятат, че могат да разчитат на тези описи, те могат да намалят своите одиторски процедури, което от своя страна намалява таксите за одит, които те начисляват на компанията. Освен това вече няма да е необходимо да се плаща на извънреден труд на служителите, за да преброят запасите или да затворят производствената площ, докато се извършват физически преброявания.

Процедура за броене на цикъла

За успешна програма за броене на цикъла са необходими следните стъпки:

  1. Пълно въвеждане на данни за всички транзакции с инвентар, така че базата данни с инвентара е напълно актуализирана.

  2. Отпечатайте отчет за преброяване на циклите, който посочва местата за отпадъци, които трябва да бъдат преброени, и го възложете на персонала на склада.

  3. Броячите на цикъла сравняват местоположенията, описанията и количествата, посочени в доклада, с това, което виждат на рафта. Те също проследяват това, което виждат на рафта, обратно към отчета, в случай че някои елементи изобщо не са записани в базата данни.

  4. Проучете всички открити разлики и ги обсъдете с мениджъра на склада и определете дали има модел на грешки, които може да изискват по-нататъшни действия.

  5. Ако са необходими допълнителни действия, променете процедурите, обучението, персонала или каквото и да е друго, за да се отстрани грешката.

  6. Регулирайте базата данни на инвентара, за да премахнете грешката, открита от брояча на циклите.

  7. Редовно проверявайте инвентара и изчислявайте процента на точност на инвентара. Публикувайте резултатите на публично място и изплащайте бонуси на персонала на склада, ако те постигнат предварително определени цели за точност на записа.

Ясно е, че е необходимо високо ниво на ангажираност с програма за преброяване на циклите, за да се гарантира, че тези стъпки се следват постоянно.

Проблеми с броенето на цикъла

Ако записите на инвентара не се актуализират първо с всички неизпълнени транзакции с инвентар, възможно е брояч на цикли да открие грешка и да я коригира. Ако действителната транзакция бъде въведена върху корекцията на брояча на цикъла, резултатът може да е по- неточен запис на инвентара, отколкото е бил първоначалният случай. Този проблем е особено често срещан, когато един и същ инвентарен елемент се съхранява на няколко места, така че може да има объркване кой запис на местоположението да се коригира за транзакционна инвентаризация.