Понесени разходи

Понесените разходи са разходи, за които даден бизнес е отговорен, дори ако все още не е получил фактура от доставчик като документация за разходите. Това е концепция за начисляване на текущо начисляване.

Например, производствена операция използва голямо количество електроенергия през месец януари, след което местната енергийна компания й фактурира 25 000 долара за потреблението на електроенергия, която компанията получава през февруари и плаща през март. Компанията поема разходите за електричество през януари, така че трябва да отчете свързаните разходи през януари.

Ако компанията вместо това използваше счетоводната база на базата на пари, концепцията за направените разходи няма да се прилага и така предприятието няма да отчете разходите, докато не плати фактурата през март. Това би довело до двумесечно забавяне в признаването на разходите.