Дейност без добавена стойност

Дейност без добавена стойност е предприето действие, което не увеличава стойността на това, което се доставя на клиента. Изследване за подобряване на процеса търси и се опитва да премахне тези дейности. По този начин бизнесът може да намали разходите си, като същевременно увеличи скоростта на своите процеси. Например, един процес може да включва стъпка за преглед или одобрение, която не добавя стойност към крайния продукт; ако тази стъпка може да бъде преработена или елиминирана, ефективността на организацията се повишава. Дейностите без добавена стойност могат да включват значителна част от работните процеси на организацията.