Целеви цени

Целевото ценообразуване е процес на изчисляване на конкурентна цена на пазара и прилагане на стандартния марж на печалба на фирмата към тази цена, за да се достигне максималната цена, която може да има нов продукт. След това дизайнерски екип се опитва да създаде продукт с необходимите функции в рамките на предварително зададеното ограничение на разходите. Ако екипът не може да завърши продукта в рамките на ограничението на разходите, проектът се прекратява. Приемайки този подход, фирмата може да се увери, че печели разумна печалба от своята продуктова линия, без да бъде обременена от продукти с ниска рентабилност. Ако обаче стандартният марж на печалбата е твърде висок, може да не е възможно да се разработят много продукти в рамките на ограничението на разходите.