Разликата между главната книга и пробния баланс

Има редица разлики между главната книга и пробния баланс, които са както следва:

  • Количество информация . Главната книга съдържа подробните транзакции, включващи всички сметки, докато пробното салдо съдържа само крайното салдо във всеки от тези сметки. По този начин главната книга може да бъде с дължина няколкостотин страници, докато пробният баланс обхваща само няколко страници.
  • Употреба . Главната книга се използва като основен източник на информация от финансовите счетоводители, когато те разследват сметки. Пробното салдо се използва много по-ограничено, където се сравняват общите суми на всички дебити и кредити, за да се провери дали книгите са в баланс.
  • Използване на одитора . Одиторите изискват копие от пробния баланс като част от своя одит в края на годината, така че да имат окончателно салдо за всички сметки. Те използват главната книга за различна цел, която е да проследят салдата обратно към отделни транзакции.
  • Същност на информацията . Главната книга се счита за база данни с информация за счетоводни транзакции, докато пробният баланс всъщност е просто отчет, който се извлича от главната книга.