Разходи за ремонт и поддръжка

Разходите за ремонт и поддръжка са разходите, направени, за да се гарантира, че даден актив продължава да работи. Това може да включва повишаване на нивата на ефективност до първоначалното им ниво от момента, в който активът е бил придобит първоначално, или просто поддържане на текущото ниво на ефективност на актива. Разходите, необходими за повишаване на нивото на изпълнение, могат да доведат до капитализиране на допълнителните разходи. Например подмяната на масления филтър в камион се счита за разходи за поддръжка, докато подмяната на покрива на сграда удължава живота на сградата и така нейната цена ще бъде капитализирана.