Вътрешни разходи за отказ

Вътрешните разходи за неизправност са тези разходи за качество, свързани с неизправности на продукта, които се откриват преди даден продукт да напусне фабриката. Тези грешки се откриват чрез процесите на вътрешна проверка на фирмата. Примери за вътрешни разходи за отказ са:

  • Дейности за анализ на откази

  • Разходи за преработка на продукта

  • Бракуван продукт, нетно от продажбите на скрап

  • Пропускателната способност е загубена

Вътрешните разходи за отказ са една от четирите разходи за качество. Останалите три разходи са превантивни разходи, разходи за оценка и външни разходи за повреда.