Бюджет на договорената покупка

Бюджетът по ред е форма на представяне на бюджета, която групира предложените разходи по отдел или център на разходите. Този метод на агрегиране по-лесно показва кои отдели и разходни центрове усвояват по-голямата част от средствата на предприятието. Презентацията обикновено показва действителните разходи или бюджет от предходния период за целите на сравнението, така че човек може бързо да види дали има значителни промени, предвидени в бюджета от предходния период. Този формат представлява лесен начин за пренасочване на бюджета към нов период. Въпреки това, простотата на превъртането напред може да насърчи потребителите да не задълбават по-задълбочено в цифрите, така че съществуващите бюджети да продължат да продължават в бъдещето.