Доклад за изключение

Доклад за изключение е документ, който посочва онези случаи, при които действителното представяне се отклонява значително от очакванията, обикновено в отрицателна посока. Целта на доклада е да насочи вниманието на ръководството само към областите, изискващи незабавни действия. Например, доклад за изключение може да посочи онези случаи, в които разходите са били по-високи от бюджета или когато производствените нива са били по-ниски от производствения план.