Където собствените акции се появяват в баланса

Съкровищните акции са собствени акции на компанията, които тя е придобила от акционерите. Когато дадено дружество изкупува обратно акции, разходите за обратно изкупуване на акциите се записват в сметка за собствен капитал. Това е балансова сметка, която има естествен дебитен баланс. Тъй като тази сметка на собствените акции е класифицирана в раздела за собствения капитал на баланса (където всички останали сметки имат естествено кредитно салдо), това означава, че сметката се счита за сметка на собствения капитал. По този начин ефектът от записването на сделка със собствени акции е да намали общия размер на собствения капитал, записан в баланса на компанията.

Редовата позиция на съкровищните акции обикновено се поставя в или близо до края на договорените позиции в секцията за собствения капитал, но няма официална насока за представяне, която да изисква да бъде поставена на тази позиция. По този начин няма причина позицията на собствените акции да не може да бъде позиционирана никъде в секцията за собствения капитал на баланса.