Производствен отдел

Производственият отдел е група от функции в рамките на бизнеса, която отговаря за производството на стоки. Това може да включва само няколко специализирани функции с всички други дейности, възложени на външни изпълнители, или напълно функциониращ отдел, който преобразува суровините, сглобява компоненти в готови продукти и ги опакова.

Производственият отдел може да бъде най-голямата организация в бизнеса. Той може да служи на механици, специалисти по настройка на машини, персонал за поддръжка и оператори на машини.

Основен фокус на производствения отдел е ефективността. За тази цел работата на пречките в съоръжението се следи отблизо и се поддържа, така че производителността (приходи минус променливи разходи) да бъде максимално увеличена.