Журнализиране

Журнализирането е процес на записване на бизнес транзакция в счетоводните регистри. Тази дейност се отнася само за счетоводната система с двойно вписване. Стъпките, свързани с журнализирането, са както следва:

  1. Разгледайте всяка бизнес транзакция, за да определите естеството на транзакцията. Например получаването на фактура от доставчик означава, че е възникнало задължение. Или изхвърлянето на остарели материални запаси означава, че материалният запас ще бъде намален.

  2. Определете кои акаунти ще бъдат засегнати. Това изисква идентифициране на сметките в главната книга, които ще бъдат променени в резултат на транзакцията. Например записването на фактура на доставчик може да означава, че сметката за разходи за офис консумативи ще бъде увеличена, както и сметката за прихващане на компенсиращи сметки.

  3. Подгответе запис в дневник. Това включва не просто въвеждане на сделката в счетоводната система, но и документиране в достатъчна степен, така че някой, който преглежда вписването по-късно, да разбере защо е създаден. В идеалния случай записът трябва да отбележи засегнатите сметки, въведените дебити и кредити, номер на дневника и описателен коментар.

Журнализирането може да доведе до вписвания в главната книга или в спомагателните книги. Вписва се в дъщерна книга, когато тя включва сделка с голям обем, която ръководството е решило да обобщи отделно от главната книга.

Като пример за процеса на журнализиране, ABC International току-що подписа договор с изпълнител на поддръжка, за да му плаща 1000 долара на месец в замяна на рутинни услуги за превантивна поддръжка. Естеството на сделката е повтарящо се задължение. Засегнатите сметки ще бъдат дебит от $ 1000 по сметката за разходи за поддръжка и кредит от $ 1000 по сметката за задължения. Това ще бъде повтарящ се месечен запис. Записът в дневника се създава, както току-що е отбелязан, и се маркира, за да се повтаря автоматично в началото на всеки следващ месец.