Нетни покупки

Нетните покупки се определят като брутната сума на направените покупки, намалена с намаленията за отстъпки при покупки, възвръщаемост и квоти. Размерът на нетните покупки може да бъде значително по-нисък от сумата на брутните покупки; тази разлика може да се използва за измерване на ефективността на отдела за покупки при получаване на намаления на цените.