Доставчик

Доставчикът е субект, който доставя стоки и услуги на друга организация. Това предприятие е част от веригата на доставки на даден бизнес, която може да осигури по-голямата част от стойността, съдържаща се в неговите продукти. Някои доставчици дори могат да се включат в самолетни превози, когато изпращат стоки директно до клиентите на купувача.

Доставчикът обикновено е производител или дистрибутор. Дистрибутор купува стоки от множество производители и ги продава на своите клиенти.

Подобни условия

Доставчикът е известен също като доставчик.