Нормалният баланс на неразпределената печалба

Нормалното салдо в сметката за неразпределена печалба е кредит. Този баланс означава, че даден бизнес е генерирал съвкупна печалба през целия си живот. Въпреки това, размерът на баланса на неразпределената печалба може да бъде относително нисък дори за финансово здрава компания, тъй като дивидентите се изплащат от тази сметка. Следователно размерът на кредитното салдо не означава непременно относителния успех на даден бизнес.

Когато салдото в сметката за неразпределена печалба е отрицателно, това показва, че даден бизнес е генерирал съвкупна загуба през целия си живот. Това е особено често по време на стартовите години на даден бизнес, когато може да понесе претърпени загуби, преди предприятието да е натрупало достатъчно клиенти и да е пуснало достатъчно продукти, за да си осигури разумна печалба.